కారుపై కూడా రుణం తీసుకోవచ్చు..

You can also take a car loan.

మీకు డబ్బు అవసరమైందా.. కారు ఉంటే, ఇదే పనిచేయండి. అకస్మాత్తుగా డబ్బు అవసరం ఏం చేస్తాం, ఎవరినైనా అడగడం లేడా బ్యాంకులను ఆశ్రయించడం చేస్తాం. అయితే మీ దగ్గర కారు ఉంటే, దానిపై రుణం తీసుకోవచ్చు. బ్యాంకులు, నాన్-బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీలు (ఎన్బిఎఫ్సీలు) రెండూ కారుపై రుణం అందిస్తున్నాయి. కారు ప్రస్తుత ధరలో 50 శాతం నుండి 150 శాతం వరకు రుణాలు ఉంటాయి. 15 శాతం వడ్డీ, ప్రాసెసింగ్ రుసుము 1-3 శాతం వరకు ఉంటుంది. … Read more

error: Content is protected !!