ఆధార్ కార్డు-పాన్ కార్డు

సమస్యలు-పరిష్కారాలు.. మార్పులు-చేర్పులు.. పూర్తి సమాచారం.. మనకు పాన్ కార్డు, ఆధార్ కార్డు తప్పనిసరి. ఇవి లేకుండా ప్రభుత్వ పథకాలు, బ్యాంకు లావావేదేవీలు, ఇతరత్రా నిర్వహించలేం. డబ్బుకు సంబంధించి పెద్ద పెద్ద లావాదేవీలకు ఈ విలువైన కార్డులు లేకుంటే కష్టమే. ఇప్పుడు పాన్ లేదా ఆధార్ కార్డు పోయినా, లేదా వాటిలో ఏమైనా మార్పులు చేయాల్సి వచ్చినా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటాం. కొత్త కార్డును పొందడానికి కనీసం 1 నెల సమయం తీసుకుంటుంది. ఈ పరిస్థితిలో వాటి గురించి కొంత … Read more

error: Content is protected !!