లీగల్ వెరిఫికేషన్

బ్యాంక్ నుండి హోమ్ లోన్ తీసుకునే ముందు లీగల్ వెరిఫికేషన్ ఎందుకు దాని ప్రయోజనాలు ఏంటో మీరు ఆస్తిపై గృహ రుణం కోసం దరఖాస్తు చేసినప్పుడు, బ్యాంక్ ఆ ఆస్తికి సంబంధించిన అనేక ధృవీకరణలను నిర్వహిస్తుంది. ఇందులో అత్యంత ముఖ్యమైన లీగల్ వెరిఫికేషన్ జరుగుతుంది. హోమ్ లోన్ కోసం చట్టపరమైన ధృవీకరణ: మీరు ఇల్లు లేదా ఆస్తిని కొనుగోలు చేసినప్పుడల్లా, రుణం అవసరం. అటువంటి పరిస్థితిలో, మీరు రుణం తీసుకోవాలంటే ఏదైనా ఆర్థిక సంస్థ లేదా బ్యాంకుకు వెళ్లాలి. బ్యాంక్ మీ ఆస్తిని … Read more

error: Content is protected !!