ఈ పోస్టాఫీస్ స్కీమ్ లో బంపర్ రిటర్న్‌

అత్యధిక వడ్డీ చెల్లించే పథకం,ఇది పోస్టాఫీసు పథకం కావడంతో డబ్బు ఎంతో సురక్షితం మీరు సీనియర్ సిటిజన్ అయితే, మంచి రాబడితో మంచి పొదుపు ప్రణాళికను కావాలనుకుంటున్నట్లయితే పోస్టాఫీస్ సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్ స్కీమ్ (SCSS) మీకు మంచి ఎంపిక అని చెప్పవచ్చు. పోస్ట్ ఆఫీస్ పథకం కావడంవల్ల మీ డబ్బు ఇందులో సురక్షితంగా ఉంటుంది. ఈ పథకం సీనియర్ సిటిజన్ల కోసం తీసుకొచ్చారు. అయితే ఈ పథకం కింద కొన్ని షరతులకు లోబడి విఆర్ఎస్(VRS) తీసుకునే సివిల్ సెక్టార్ … Read more

error: Content is protected !!