యుపిఐ(UPI)తో క్రెడిట్ కార్డ్‌ లింక్ ఎలా చేయాలి?

UPI with credit card

మీ బ్యాంక్ రూపే క్రెడిట్ కార్డ్‌ని UPIతో లింక్ చేయవచ్చు. ఇది కూడా చెల్లింపు ప్రక్రియ డెబిట్ కార్డ్ మాదిరిగానే టెక్నాలజీ వేగంగా మారుతోంది. మారుతున్న కాలంతో పాటు క్రెడిట్ కార్డ్ వినియోగదారుల సంఖ్య కూడా వేగంగా పెరరుగుతోంది. ప్రస్తుతం ప్రజలు క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా షాపింగ్ చేసేందుకు ఇష్టపడుతున్నారు ఎందుకంటే వారు తరువాత ఇఎంఐ(EMI) ద్వారా కూడా బిల్లును చెల్లించవచ్చు. క్రెడిట్ కార్డ్ చాలా ఉపయోగకరమైనదే, కానీ అది ఎప్పుడూ అందుబాటులో ఉండాల్సిందే. ఇప్పుడు మీరు మీ వెంట … Read more

error: Content is protected !!