ఆన్ లైన్ లో మెడిసిన్, కన్సల్టింగ్

online medicine

మనింట్లోనే ఉంటూ పొందవచ్చు.. ఇది ఇప్పుడిప్పుడే పెరుగుతోంది.. ఆన్ లైన్ లో యాప్ లతో కస్టమర్లు ఈ ప్రయోజనం పొందవచ్చు ఈ రోజుల్లో బయటికి వెళ్లకుండానే అన్నీ ఇంటికి వచ్చేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఉన్న సాంకేతిక అలాంటిది మరి. దేశంలోని అనేక ప్రముఖ ఆసుపత్రులు, కంపెనీలు ఆన్లైన్ ద్వారా కూడా వైద్య సేవలను అందిస్తున్నాయి. వీటికి యాప్, వెబ్ సైట్ లు పెద్ద ప్లాట్ ఫామ్ గా మారాయి. ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో మొబైల్ సర్వసాధారణం అయిపోయిన ఈ రోజుల్లో … Read more

error: Content is protected !!