ఐటి ఫైల్తో ఉద్యోగులు రూ. 50 వేల ప్రయోజనాలు

ఉద్యోగులకు ఐటి పన్ను నుంచి స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ 50,000 రూపాయల ప్రయోజనం లభిస్తుంది ప్రస్తుతం పన్నుల ద్వారా అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. అయితే  జాబ్ చేసేవారు మాత్రం ఆదాయపు పన్ను నుండి స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ ద్వారా ప్రయోజనాన్ని అందుకోవచ్చనే విషయం తెలుసుకోవాలి. ఎంత లబ్ధి పొందుతారంటే దాదాపు 50,000 రూపాయలు, ఇది తక్కువ అమౌంట్ ఏం కాదు. అందుకే దీని గురించి తెలుసుకోండి. స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ అనేది శాలరీ, పెన్షన్ నుండి సంపాదించే వ్యక్తులకు … Read more

error: Content is protected !!