ఇండెక్స్ ఫండే ఎందుకు?

Why Index Fund?111

చాలా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఉన్నాయిగా.. ఇతర ఫండ్స్ కు ఇండెక్స్ ఫండ్ కు తేడా ఏమిటి.. అసలు సిప్ కు ఏది బెటర్?   షేర్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి వినే ఉంటారు. అయితే వాటిలో ఏది బెటర్ అనేది తెలుసుకునేందుకు విశ్లేషణ అవసరం. నేను మీకు ముందు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి చెబుతాను. ఎందుకంటే షేర్ల కంటే ఫండ్స్ సురక్షితమైనవి. మీకు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి పూర్తి అవగాహన ఇస్తాను. ఇలాంటివి వీడియోల ద్వారా పూర్తి వివరంగా … Read more

error: Content is protected !!