4 లక్షలతో 7 వేల కోట్లు.. నీళ్లతో కోట్ల వ్యాపారం..

7 thousand crores with 4 lakhs..

నీళ్లతో వ్యాపారం చేయొచ్చని 50 ఏళ్ల క్రితం ఎవరైనా ఊహించి ఉంటారా.. కానీ ఓ వ్యక్తి ఇలా ఆలోచించి వాటర్ బాటిళ్లతో భారతదేశంలో కోట్లాది రూపాయల వ్యాపారాన్ని సృష్టించాడు. ఇప్పుడు మనం అవే బాటిల్ వాటర్ కొని రోజూ వాడుతున్నాం. పాలు, కూరగాయలు, ధాన్యాలు విక్రయించి డబ్బు సంపాదించడం సాధారణంగా చూస్తూనే ఉంటాం..  కానీ ఆ రోజుల్లోనే నీటిని అమ్మడం  ద్వారా డబ్బు సంపాదించవచ్చని, కోట్ల వ్యాపారం సృష్టించవచ్చని నమ్మాడు. అంతేకాదు ఈ వ్యాపారవేత్త నీటిని అమ్మడం … Read more

error: Content is protected !!