ఇంట్లో ఎంత డబ్బు ఉంటే మంచిది..

how much money

ఆదాయపు పన్ను చట్టం ప్రకారం ఇంట్లో ఉంచుకునే నగదుపై ఎలా పరిమితులు లేవు గానీ, ఇన్‌కమ్ ట్యాక్స్ రైడ్ జరిగితే ఆ డబ్బు మూలాన్ని రుజువు చేయడం తప్పనిసరి. అప్పుడు లెక్కలో చూపని డబ్బుకు జరిమానా విధించవచ్చు మరియు వివరించని డబ్బును స్వాధీనం చేసుకునే అధికారం ఆదాయపు పన్ను శాఖ అధికారులకు ఉంటుంది. మొత్తం డబ్బులో 137% వరకు జరిమానా విధించబడుతుంది. రుణాలు లేదా పెట్టుబడుల కోసం 20,000 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ నగదును స్వీకరించలేరు. ఆదాయపు … Read more

error: Content is protected !!