శాలరీకి టాక్స్ ఎలా లెక్కిస్తారు..

 చేతికి వచ్చే జీతంపై కటింగ్ లు ఏముంటాయ్..చివరికి వచ్చేది ఎంత.. మీకెంత వేతనం వస్తుంది. మీరు జీతాలు తీసుకునే తరగతి అయితే, మీ మొత్తం జీతంపై మీ టేక్ హోమ్ జీతం ఎంత వస్తుందో తెలుసుకోవడం మీకు ముఖ్యం.  ప్రతి నెలా కొంత మొత్తం మీ ఖాతాలోకి వస్తుంది. సిటిసి (కంపెనీకి ఖర్చు) ప్రకారం వారి టేక్ హోమ్ శాలరీ లెక్కిస్తారు. జీతాన్ని లెక్కించడానికి ఒక ఫార్ములా ఉంది, దాని ఆధారంగా మనం ఒకరి స్థూల జీతం … Read more

error: Content is protected !!