చక్రవడ్డీ.. కథే వేరు

జీవితంలో ప్రారంభంలో పెట్టుబడి ప్రాముఖ్యత ఆలస్యం చేయవద్దు.. ఇది చక్రవడ్డీ, సాధారణ పెట్టుబడి సత్తా మన జీవితంలో ప్రారంభంలో పెట్టుబడి పెట్టినప్పుడు, ఆ మొత్తం పెరుగుతూనే ఉంటుంది. అది పెద్ద భాగం అయినప్పుడు, ప్రారంభ సంవత్సరాలతో పోలిస్తే ప్రతి ఏటా పెరుగుదల చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇదే చక్రవడ్డీ శక్తి.. మహిమ.. అని చెప్పవచ్చు. దీనినే ఆంగ్లంలో ముద్దుగా పవర్ ఆఫ్ కంపౌండింగ్ (Power of Compound) అంటారు. ఉదాహరణకు.. మీరు పదవీ విరమణ కోసం 2008లో పొదుపు … Read more

error: Content is protected !!