కారు కొనే ముందు.. ఇదొక్కసారి చూడండి..

Are you taking Long Term Car Loan Option .. Beware!

లాంగ్ టర్మ్ లోన్ ఆప్షన్ సరైందా? కాదా? అలా చేస్తే కొన్న కారు మరింత ఖరీదైనదిగా మారుతుందని తెలుసా? సొంత కారు ఉండాలనేది ప్రతి ఒక్కరి కల, అయితే ఈ కలను సాకారం చేసుకునేందుకు లోన్ తీసుకుంటారు. మీరు కారు కొనాలని ప్లాన్ చేస్తే, దాని కోసం లోన్ తీసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం ఈ లోన్ కాలపరిమితిని ఎంచుకునే విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి. రుణాన్ని వీలైనంత తక్కువ కాలానికి తీసుకోవాలి, రుణాన్ని పొడిగించకూడదు. మీరు ఎక్కువ కాలం రుణం తీసుకుంటే, మీరు … Read more

error: Content is protected !!