గృహిణులు ఇంట్లో చేసుకునే వ్యాపారాలు

ఇంట్లోనే ఉంటూ వ్యాపారాలు చేసుకోవచ్చు ఇది ఆర్థికంగా ఓ భరోసా ఇస్తుంది.  తక్కువ పెట్టుబడితో ఇంట్లోనే వ్యాపారాలు చేయవచ్చు గృహ ఆధారిత వ్యాపారాలు గృహిణులు, తల్లులకు ఓ వరమనే చెప్పాలి. ఇంట్లోనే ఉంటూ వ్యాపారాలు చేసుకునే అవకాశం, ఇది వారికి ఆర్థికంగా ఓ భరోసాను ఇస్తుంది.  తక్కువ పెట్టుబడితో ఇంట్లోనే కొంత సమయం కేటాయించడం ద్వారా వ్యాపారాలు చేయవచ్చు. ఈ రోజుల్లో అనేకమంది గృహిణులు ఇంట్లోనే వ్యాపారం చేస్తున్నారు. వారు ఖాళీ సమయాల్లో  అదనపు ఆదాయం కోసం … Read more

రూ.5 లక్షల పెట్టుబడితో వ్యాపారాలు

small business in 5 laksn rupees11

వీటితో మీరు మంచి ఆదాయం పొందవచ్చు నేడు ఏ వ్యాపారమైనా డబ్బు అవసరం. చిన్న బిజినెస్ చేయాలన్నా ఈ రోజుల్లో తక్కువ ఖర్చు కావడం లేదు. రూ.5 లక్షల ప్రారంభ పెట్టుబడితో వ్యాపారం కొంత వరకు సులభమైన మార్గం. అయితే వ్యాపార ఆలోచన అత్యంత ముఖ్యమైనది. చాలా మందికి విభిన్న ఆలోచనలు ఉంటాయి, కానీ తగినంతగా అవసరమైన డబ్బు ఉండదు. లాభదాయకమైన సంస్థను ప్రారంభించడంలో వారి వైఫల్యానికి ఇది ప్రధాన కారణం అవుతుంది. రూ.5 లక్షల లోపు పెట్టుబడితో వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలనుకుంటే, మీకు ఈ ఆర్టికల్ … Read more

error: Content is protected !!