ఆదాయపు పన్ను కడ్తున్నారా…? స్లాబ్‌లు అర్థం కావడం లేదా..?

income tax

 బడ్జెట్ 2023లో ఆదాయపు కొత్త పన్ను స్లాబ్ లను ప్రకటించారు కొత్త విధానం ప్రకారం,  రూ.7 లక్షల వరకు వార్షిక ఆదాయంపై పన్ను చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు బడ్జెట్ 2023-24లో ప్రభుత్వం వేతనం పొందేవారు, సామాన్య ప్రజలకు ఊరటనిచ్చింది. అయితే ఇది అందరికీ సులభంగా అర్థం కావడం లేదు. సులభంగా మీకు అర్థమయ్యేలా చెబుతాను చూడండి. కొత్త విధానంలో సంవత్సరానికి రూ.3 లక్షలు సంపాదించినా, ఒక్క పైసా పన్ను పడదు. గతంలో ఇది రూ.2.5 లక్షలు మాత్రమే … Read more

error: Content is protected !!