ఫోన్లో ఇలా చెల్లింపులు చేస్తే.. మోసపోతారు..

If you make payments like this on the phone .. you will be cheated .. Do you know about valid, fake UPI apps ...

సరైన, నకిలీ యుపిఐ యాప్ ల గురించి మీకు తెలుసా… ఈ జాగ్రత్తలు పాటించడం ద్వారా సురక్షితంగా ఉండండి.. ఈ రోజుల్లో అంతా డబ్బులు భౌతికంగా ఇవ్వకుండానే ఫోన్ల ద్వారా చెల్లింపులు జరుగుతున్నాయి. దీని వల్ల సులువుగా చెల్లింపులు చేయొచ్చు, అదే సమయంలో అజాగ్రత్తగా ఉంటే మోసపోతాం కూడా. ఇప్పుడు ఫోన్ పే, గూగుల్ పే, పేటీఎం సర్వసాధారణం అయిపోయాయి. ఈ యాప్లలో యుపిఐ అనే మాద్యం ద్వారా చెల్లింపులు చేస్తాం. ఆన్లైన్ చెల్లింపుల్లో ఎలా చేస్తే … Read more

error: Content is protected !!