మీ పిల్లలను డాక్టర్‌గా చూడాలనేది మీ కలా..

ఇప్పుడు వైద్య విద్య ఎంతో ఖర్చుతో కూడినది దీనికి ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ ఎలా చేయాలి ఈ రోజుల్లో తల్లిదండ్రులు అత్యంత ఆందోళన చెందే అంశాల్లో పిల్లల చదువు ఒకటి. నేడు పిల్లల చదువు ఎంత ఖరీదు అయిందో మీకు తెలుసు. పాఠశాల నుంచి ఉన్నత విద్య వరకు అన్నీ చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్నవే. ముఖ్యంగా తమ బిడ్డను డాక్టర్‌గా చూడాలనుకునే తల్లిదండ్రుల కల నెరవేరడం ఇప్పుడు చాలా కష్టమై విషయం. ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలల్లో ఫీజులు తక్కువగా ఉన్నా నీట్ ద్వారా … Read more

error: Content is protected !!