ఏ బీమా తీసుకోవాలి, దాన్ని ఎలా ఎంచుకోవాలి..

ఏడు బీమాలు చాలా ముఖ్యమైనవి, వాటి గురించి తెలుసుకుందాం.. ప్రతి ఒక్కరికీ బీమా తప్పనిసరి. అయితే ఈ రోజు మనం ఖచ్చితంగా మీకు ఏ బీమా అవసరమో తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించబోతున్నాం. ఏ బీమా తీసుకోవాలో, సరిగ్గా దేనికి ఉపయోగించాలో నిర్ణయించుకోవడం ముఖ్యం. నేటి తీవ్రమైన జీవితంలో కొన్ని బీమాలు చాలా ముఖ్యమైనవి. బీమాపై అవగాహన కల్పించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా వివిధ సంస్థల ద్వారా ప్రయత్నిస్తోంది. మీకు చాలా ముఖ్యమైన ఏడు బీమాలు క్రింద ఉన్నాయి. 1. టర్మ్ … Read more

error: Content is protected !!