50లోనే రిటైర్ కావాలనుకుంటున్నారా?

ముందుగానే రిటైర్ కావాలనుకుంటే.. ఫైర్ మోడల్ ప్రకారం మీ రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు రిటైర్‌మెంట్ పేరు వినగానే మీకు 60 ఏళ్ల వయసు గుర్తుకు వస్తుంది. కానీ ఈరోజుల్లో రిటైర్ కావాలంటే ఆ వయసు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ రోజుల్లో చాలా మంది త్వరగా పదవీ విరమణ చేయాలనుకుంటున్నారు. మీరు కూడా ముందుగానే రిటైర్ కావాలనుకుంటే, ఫైర్ మోడల్ ప్రకారం మీ రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు.’ఫైర్ మోడల్’ అంటే ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెంట్, రిటైర్ ఎర్లీ. (ఆర్థిక స్వాతంత్ర్యం , త్వరగా … Read more

error: Content is protected !!