యుపిఐ మనీ ట్రాన్స్‌ఫర్ పరిమితి

ఒక రోజులో ఎంత మొత్తాన్ని బదిలీ చేయవచ్చు  పేటిఎం , ఫోన్ పే, గూగుల్ పే యాప్ నుంచి డబ్బు బదిలీకి పరిమితి నిర్ణయించబడింది. మీరు ఒక రోజులో పరిమితి వరకు మాత్రమే ఇతరులకు డబ్బు పంపగలరు.  యుపిఐ సహాయంతో నేటి కాలంలో డబ్బును బదిలీ చేయడం సులభం అయింది. యుపిఐ సహాయంతో క్యూఅర్ కోడ్‌ను స్కాన్తో ఒక ఖాతా నుండి మరొక ఖాతాకు సులభంగా డబ్బును బదిలీ చేయవచ్చు. పేటిఎం , ఫోన్ పే, గూగుల్ … Read more

error: Content is protected !!