అక్షరాలా.. రూ.6,58,90,88,00,00,000

Mukesh-Gautham

ఇది 100 మంది భారతీయ ధనవంతుల మొత్తం నికర విలువ డాలర్లలో మొత్తం $800 బిలియన్లు అంటే రూ.65.89 లక్షల కోట్లు భారతీయ సంపన్నుల్లో అదానీ టాప్, రెండో స్థానంలో ముకేశ్ అంబానీ ఫోర్బ్స్ ఇండియా 100 మంది ధనవంతుల సంపద అక్షరాలా రూ.6,58,90,88,00,00,000 (రూ.65.89 లక్షల కోట్లు = 800 బిలియన్ డాలర్లు).. ఇది 2022 సంవత్సరం అక్టోబర్ 15వ తేదీ నాటికి ఉన్న విలువ మాత్రమే. ఇది తర్వాతి కాలంలో పెరగవచ్చు లేదా తగ్గవచ్చు. … Read more

error: Content is protected !!