ఈ రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్ అదుర్స్

ఇప్పుడు చాలా మందికి పింఛను అవకాశం లేదు ఈ పరిస్థితిలో, పదవీ విరమణ జీవితాన్ని ఎలా గడపాలనే ప్రశ్న తలెత్తుతుంది నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో పదవీ విరమణ ప్లాన్ చేయడంలో విఫలమవుతాము. ఇప్పుడు చాలా మందికి పింఛను అవకాశం కూడా లేదు. అటువంటి పరిస్థితిలో, పదవీ విరమణ జీవితాన్ని ఎలా గడపాలనే ప్రశ్న తలెత్తుతుంది. అదే సమయంలో, ప్రస్తుతం మీ పదవీ విరమణ అనంతర అవసరాలను తీర్చడానికి పెట్టుబడి చేయడం మన బాధ్యత. అందువల్ల ఏం … Read more

error: Content is protected !!