టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ వాయిదా వేస్తున్నారా..

 ఆలస్యం చేయోద్దు.. ఎలా, ఎవరు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాం నెలవారీ ఆదాయంపై ఆధారపడిన వ్యక్తులకు టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్ ఆర్థికంగా భరోసా, రక్షణను ఇస్తుంది. ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్లు ఉద్యోగం ప్రారంభంలోనే టర్మ్ ప్లాన్ తీసుకోవాలని సిఫార్సు చేస్తారు. ఏదైనా వ్యక్తి లేదా కుటుంబం ఏదైనా వ్యక్తి ఆదాయంపై ఆధారపడి ఉంటే, అతను టర్మ్ ప్లాన్ తీసుకోవడంలో ఆలస్యం చేయకూడదని ప్లానర్లు అంటున్నారు. పాలసీదారుడు లేనప్పుడు కుటుంబ కలలను నెరవేర్చుకోవడానికి టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ ఉపయోగపడుతుంది.  టర్మ్ ప్లాన్ ఎందుకు తీసుకోవాలి … Read more

error: Content is protected !!