ఆదాయం పెరిగిందా, ఇంక్రిమెంట్ ఇచ్చారా..?

 పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా పన్ను ఆదా ఎలా చేయవచ్చో తెలుసుకోండి.. కంపెనీ ఇంక్రిమెంట్, ఇతర పనులతో ఆదాయం పెరిగితే, ఇప్పుడు టాక్స పడుతుంది. పన్ను పడకుండా చేయాలంటే ఎలా.. తెలుసుకుందాం.. ఆర్థిక సంవత్సరం(2022-23) అద్భుతమైన ఆర్థిక ఫలితాలు రావడంతో చాలా కంపెనీలు తమ ఉద్యోగులకు ఇంక్రిమెంట్లు ఇచ్చాయి. ఆదాయం పెరగడంతో పాటు పన్ను భారం కూడా పెరుగుతుంది. ఈ పరిస్థితిలో పన్ను ప్రణాళిక చాలా ముఖ్యం, పెరుగుతున్న పన్ను భారం నుండి ఎలా కాపాడుకోవాలో తెలుసుకోవాలో తెలుసుకుందామా.. … Read more

error: Content is protected !!