టాక్స్ కడుతున్నారా.. మీకోసమే ఇది..

Taxpayers

పన్ను చెల్లింపుదారులకు పన్ను మినహాయింపు పొందడానికి ఆదాయపు పన్ను(ఐటి) శాఖ వివిధ నిబంధనల ప్రకారం పెట్టుబడి కోసం పలు సదుపాయాలను అందిస్తోంది. ఆదాయపు పన్ను శాఖ సూచించిన ఈ నిబంధనల ప్రకారం పెట్టుబడులకు ఆదాయపు పన్ను నుండి కొంత మినహాయింపు లభిస్తుంది. ఆరోగ్య బీమా ప్రీమియం సెక్షన్ ’80D’ కింద వస్తుంది లేదా జీవిత బీమా ప్రీమియం సెక్షన్ ’80C’ కింద వస్తుంది. ఈ వివిధ నిబంధనలలో, అత్యంత ప్రబలంగా ఉన్న నిబంధన ’80C’. ప్రస్తుత నిబంధన ప్రకారం, ఈ సెక్షన్ … Read more

error: Content is protected !!