పిల్లల పేరిట స్టాక్స్‌లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా?

పిల్లల పేరు మీద డీమ్యాట్ తెరవడానికి అనేక పత్రాలు అవసరం 18 సంవత్సరాల తర్వాత, పిల్లలు డీమ్యాట్ ఖాతాను ఉపయోగించవచ్చు చాలా మంది తల్లిదండ్రులు తమ మైనర్ పిల్లల పేరిట డీమ్యాట్ ఖాతా తెరవడం ద్వారా షేర్లలో పెట్టుబడి పెట్టాలని కోరుకుంటారు. అయితే ఈ ఖాతాను ఎలా తెరవాలో చాలా మందికి తెలియదు. పిల్లల పేరు మీద డీమ్యాట్ ఖాతాను తెరవడానికి అనేక పత్రాలు అవసరం. ఇది తెరిచిన తర్వాత, తల్లిదండ్రులు దానిని ఉపయోగించవచ్చు. పిల్లలకు 18 … Read more

error: Content is protected !!