5 లక్షల కంటే తక్కువ జీతం వచ్చినా ఐటీఆర్ ఫైల్ చేయాలా..

నిబంధనలు తెలియకుంటే జరిమానా కట్టాల్సిందే జీతం 5 లక్షల రూపాయల కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ ITR రిటర్న్‌ను ఫైల్ చేయండి పరిమితి కంటే ఎక్కువ మొత్తం ఆదాయం ఉన్న వ్యక్తి ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్‌ను దాఖలు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆదాయపు పన్ను రిటర్నులు దాఖలు చేసేందుకు చివరి తేదీ జూలై 31. ఒక వ్యక్తి ఈ తేదీలోపు ITR ఫైల్ చేయకపోతే, అతను లేదా ఆమె పెనాల్టీని ఎదుర్కోవచ్చు. ఈ సందర్భంలో, ఆదాయపు పన్ను పరిమితి కంటే … Read more

error: Content is protected !!