విదేశాల్లో ఉన్న పిల్లలకు ఎంత డబ్బు పంపొవచ్చు?

టీసీఎస్ నిబంధనలలో ప్రభుత్వం మార్పులు చేసింది విదేశాల్లో చదువుతున్న మీ కొడుకు లేదా కుమార్తెకు డబ్బు పంపితే ఈ నియమం వర్తిస్తుంది TCS అధిక రేటు వర్తించదు, అయితే జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిది విద్యా ప్రయోజనాల కోసం సంవత్సరానికి 7 లక్షలు చెల్లింపులపై పన్ను లేదు దేశాల్లో చదువుతున్న మీ కొడుకు లేదా కూతురికి మీరు డబ్బు పంపితే లేదా మీ కొడుకు లేదా కూతురిని ఉన్నత చదువుల కోసం విదేశాలకు పంపాలని ఆలోచిస్తున్నట్లయితే, ఈ కొత్త … Read more

error: Content is protected !!