బీమా క్లెయిమ్‌పై విచారణ జరగలేదా.. ఫిర్యాదు చేయండిలా..

INSURANCE

బీమా క్లెయిమ్ కు సంబంధించి వినియోగదారులు సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు. బీమా పాలసీ క్లెయిమ్ చేసిన తర్వాత కూడా పాలసీదారు డబ్బును పొందలేకపోతే, పాలసీదారుడు బీమా కంపెనీ, ఐఆర్డిఎఐ(IRDAI), ఇన్సూరెన్స్ అంబుడ్స్‌మన్‌కు సంబంధించిన ఫిర్యాదుల పరిష్కార అధికారికి(Grievance Redressal Officer) ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.  నేటి కాలంలో ప్రతి ఒక్కరూ డబ్బు పొదుపుతో పాటు ఖచ్చితంగా బీమా పాలసీని కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఈ బీమా ఏదైనా ఆరోగ్య బీమా, జీవిత బీమా కావచ్చు. ప్రజలు బీమా పాలసీలు కొనుగోలు చేసినా సకాలంలో క్లెయిమ్ … Read more

error: Content is protected !!