రూ. 5000లోపు ఐదు గొప్ప వ్యాపార ఆలోచనలు..

under Rs.5000

ప్రస్తుతం ప్లాస్టిక్ లేదా పాలీబ్యాగ్స్‌పై ప్రభుత్వం కఠినంగా వ్యవహరిస్తోంది. దేశంలోని అనేక రాష్ట్రాల్లో చిన్న చిన్న గ్రామాలు, పట్టణాల్లో కూడా ప్లాస్టిక్ వాడకాన్ని నిషేధించారు. అటువంటి పరిస్థితిలో, మీరు కాగితం లేదా గుడ్డ బ్యాగ్ తయారు చేయవచ్చు. మీరు మీ స్వంత ప్రాంతం నుండి ఈ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించవచ్చు.

error: Content is protected !!