“రిచ్ డాడ్, పూర్ డాడ్” రచయితకు కూడా అప్పులు..

robert kiyosaki debt

‘రిచ్ డాడ్, పూర్ డాడ్’ (rich dad and poor dad) ప్రపంచంలో అత్యధికంగా చదివే పుస్తకాలలో ఒకటి. ఈ పుస్తకం ఎంత పాపులర్ అయిందో అందరికీ తెలుసు. ఈ బుక్ రచయిత “రాబర్ట్ కియోసాకి” ఇప్పటికీ ధనవంతులు కావడానికి ప్రపంచానికి బోధనలు చేస్తూనే ఉన్నారు. కానీ వారు కూడా బిలియన్ల డాలర్ల అప్పుల్లో ఉన్నారని మీకు తెలుసా.. అంటే పుస్తకాన్ని తప్పు పట్టడం లేదు. వారు ఎందుకు అప్పులు చేశారు. ఈ పుస్తకం రచయిత తన … Read more

error: Content is protected !!