45 ఏళ్లకే ధనవంతులు లేదా కోటీశ్వరులు కావాలనుకుంటున్నారా?

పక్కా ప్రణాళికతో వెళితే సాధ్యమే.. దీనికి ఆర్థిక క్రమశిక్షణ అవసరం.. త్వరగా ధనవంతుడు లేదా కోటీశ్వరు కావాలంటే నేను సొంతంగా, అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకున్న విషయాలు ఏమిటో మీతో పంచుకుంటాను. చిన్నప్పటి నుంచి పెరిగి పెద్ద అయిన తర్వాత మొత్తం అన్ని విషయాలు మనం ధనవంతులం కావడంలో కీలకపాత్ర పోషిస్తాయి. ముఖ్యంగా 10వ తరగతి, ఇంటర్, ఇంజినీరింగ్ లేదా డిగ్రీ వంటి పూర్తయిన తర్వాత ఏం చేయాలనే దానిపై యువతకు సరైన అవగాహన ఉండాలి. ఇంజినీరింగ్ లేదా డిగ్రీ … Read more

error: Content is protected !!