విఫలమైన ప్రేమ.. ఈ పెద్ద కంపెనీ యజమాని విడాకులు

రేమండ్‌ గ్రూప్‌ కంపెనీ చైర్మన్‌, ఎండీ గౌతమ్‌ సిఘానియా, ఆయన భార్య నవాజ్‌ మోడీ సిఘానియా విడాకులు ఆస్తుల్లో 75 శాతం ఇవ్వాలని నవాజ్ డిమాండ్ కుటుంబ సంబంధాలలో విభేదాలు ఇప్పుడు కంపెనీ బోర్డ్‌రూమ్‌కు చేరుకోవడం ప్రారంభించాయి. తాజాగా రేమండ్‌ గ్రూప్‌ కంపెనీ చైర్మన్‌, ఎండీ గౌతమ్‌ సిఘానియా, ఆయన భార్య నవాజ్‌ మోడీ సిఘానియా విడాకులు తీసుకుంటున్నట్లు ప్రకటించారు. విడాకులకు బదులుగా గౌతమ్ అసలు ఆస్తుల్లో 75 శాతం ఇవ్వాలని నవాజ్ డిమాండ్ చేశారు. అయితే, … Read more

error: Content is protected !!