ప్రీ-అప్రూవ్డ్ లోన్ అంటే ఏమిటి?

ప్రీ-అప్రూవ్డ్ లోన్ తీసుకునే ముందు ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి.. కస్టమర్లకు రుణాలు అందించేందుకు అనేక బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థలు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ముందుగా ఆమోదించబడిన వ్యక్తిగత రుణాల ప్రాసెసింగ్ కు సమయం చాలా తక్కువ పడుతుంది. చాలా మంది ఈ ఆఫర్‌ను అంగీకరిస్తారు, కానీ తరువాత వారు చాలా కష్టంగా భావిస్తారు. ప్రీ-అప్రూవ్డ్ లోన్ (Pre-Approved Loan) తీసుకునే ముందు కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలను గుర్తుంచుకోవాలి.  దేశంలో అనేక బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థలు కస్టమర్లకు ఉత్తమమైన వ్యక్తిగత రుణాలను … Read more

error: Content is protected !!