ఈ పోస్టాఫీసు పథకాల్లో డబ్బు పెట్టుబడితో కనకవర్షం

 టెన్షన్ లేకుండా డబ్బు రెట్టింపు అవుతుంది పోస్టాఫీసులో పెట్టుబడి పెట్టడం అనేది ఎంతో సురక్షితమైంది. ఇప్పటికే ప్రజలు వీటి పట్ల అత్యధిక ఆసక్తి చూపుతున్నారు. పోస్టాఫీసులో డబ్బు మరింత భద్రంగా ఉంటుందని, అది బ్యాంకు నుంచి మంచి రాబడిని ఇస్తుందని ఉంటారు. పోస్ట్ ఆఫీస్ టైమ్ డిపాజిట్ పోస్ట్ ఆఫీస్ టైమ్ డిపాజిట్ (టిడి)పై 5.5 శాతం వడ్డీ 1 సంవత్సరం నుండి 3 సంవత్సరాల వరకు అందుబాటులో ఉంది. అదేవిధంగా ఐదేళ్ల డిపాజిట్లపై 6.7 శాతం … Read more

error: Content is protected !!