నగదుతో ఎక్కువ బంగారం కొనుగోలు చేస్తే జరిమానా..

ఒక పర్సన్ నగదుతో ఎంత బంగారం కొనుగోలు చేయవచ్చు? నగల వ్యాపారి ప్రతి లావాదేవీకి రూ. 2 లక్షలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మొత్తాన్ని తీసుకోరు బంగారం కొనాలని ఆలోచిస్తున్నట్లయితే, కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు బంగారం, వెండి కొనుగోలు చేస్తున్నారా.. జాగ్రత్త.. గోల్డ్ కొనాలని ఆలోచిస్తున్నట్లయితే, కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలను తెలుసుకోవాల్సిందే. మీరు నగదు రూపంలో చాలా బంగారం కొనుగోలు చేస్తే, మీరు ఇబ్బందుల్లో పడవచ్చు. ఒక వ్యక్తి ఎంత బంగారాన్ని నగదు రూపంలో కొనుగోలు చేయవచ్చు … Read more

error: Content is protected !!