ప్రతి నెల రూ. 5.70 లక్షల పెన్షన్ ఎక్కడ, ఎంత పెట్టుబడి పెట్టాలో తెలుసుకోండి  మీరు నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ (NPS)లో ప్రతి నెలా రూ. 26,000 పెట్టుబడి పెట్టి, 100% వరకు యాన్యుటీని కొనుగోలు చేస్తే, మీరు రూ. 5,70,000 పెన్షన్ పొందవచ్చు. ఏ ఉద్యోగికి అయినా పదవీ విరమణ తర్వాత సాధారణ ఆదాయం ఆగిపోతుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, చాలా మంది ప్రతినెలా ఆదాయాన్ని పొందడానికి అనేక పెన్షన్ పథకాలలో పెట్టుబడి పెట్టాలని ప్లాన్ చేస్తారు. … Read more

error: Content is protected !!