కోటి రూపాయలు ఎలా ఆదా చేయవచ్చు..

నేటి కాలంలో కోటి రూపాయలు ఆదా చేయడం ఎలా మీరు మీ అసలు మొత్తాన్ని, దానిపై వచ్చే వడ్డీని సరిగ్గా ఉపయోగిస్తే లక్ష్యం సాధించవచ్చు మన భారతీయుల అతిపెద్ద బలం వారి పొదుపు అనే విషయం తెలుసు. కష్ట సమయాల్లో డబ్బు ఆదా చేయడం మనందరికీ మంచి అలవాటు. అయితే ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా చాలా మంది డబ్బులు ఎక్కువ ఆదా చేయలేకపోతున్నారు. కొద్దిగా ఆర్థిక అవగాహన, సరైన వాటిలో పెట్టుబడి పెడితే, మీ పొదుపు రూ. … Read more

error: Content is protected !!