ధనవంతులు కావాలంటే పొదుపు చేశాకే.. ఖర్చు పెట్టాలి..

ప్రతి ఒక్కరూ కోటీశ్వరుడు కావాలనే కలలు కంటారు. కానీ ఆ దిశగా ప్రయత్నాలేవీ చేయరు. కానీ క్రమశిక్షణతో, ఓపిక, సహనంతో ఎలాంటి ఆడంబరాలకు పోకుండాా జీవించే వాడు తప్పకుండా ధనవంతుడు అవుతాడు. మనం జీవనోపాధి కోసం పని చేస్తున్నాం. చాలా కొద్దిమంది మాత్రమే తమ అభిరుచి నుండి డబ్బు సంపాదించే అదృష్టం కలిగి ఉంటారు. ఉద్యోగంలో సంతృప్తి లభిస్తుందా.. లేదా.. అనే దానితో సంబంధం లేకుండా అందరూ కష్టపడి పని చేస్తారు. భారతీయులు తమ జీతాల నుండి … Read more

error: Content is protected !!