మీ పేరుతో ఎన్ని SIMలున్నాయ్.. చెక్ చేయండిలా..

fake sim card

ఈ రోజుల్లో నకిలీలు, మోసాలు పెరిగాయి. ఏమాత్రం ఏమరుపాటుగా ఉన్నా, మనల్ని నిలువునా ముంచే స్కామర్లు ఉన్నారు. ఒక్కొక్కసారి మీ గుర్తింపు కార్డుతో వేరొకరు సిమ్‌ని నడుపుతున్నట్లు చాలాసార్లు అనిపిస్తుంది. అయితే ఇది మీకు తెలియదు. ఈ పరిస్థితిలో అవతలి వ్యక్తి ఆ సిమ్‌ను దుర్వినియోగం చేస్తే మీరు ఇబ్బందుల్లో పడొచ్చు. మీ ఐడి కార్డులో ఎన్ని సిమ్‌లు యాక్టివ్‌గా ఉన్నాయో మీరు తెలుసుకోవాలి. మీ పేరులో ఎన్ని, ఏ నంబర్ సిమ్‌లు యాక్టివ్‌గా ఉన్నాయో మీరు 2 నిమిషాల్లో ఇంట్లో … Read more

error: Content is protected !!