40 ఏళ్లకే రిటైర్మెంట్ కావాలనుకుంటున్నారా?

ఆ తర్వాత జీవితాంతం సంతోషంగా గడపాలనుకుంటున్నారా? ఈ చిట్కాలను పాటించండి. ప్రతి ఒక్కరు కష్టపడేది డబ్బు, సంతోషకరమైన జీవితం కోసమే.. దీని కోసం ఒక్కొక్క విధంగా కష్టపడతారు, ఆర్థిక ప్రణాళికలను కల్గివుంటారు. అసలు మీరు మీ జీవితంలో ఎన్ని సంవత్సరాలు పని చేయాలనుకుంటున్నారు? ఎప్పుడు రిటైర్మెంట్ (పదవీ విరమణ) తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు? ఈ ప్రశ్న నేటి యువతను అడిగితే వారి సమాధానం 35 నుంచి 45 ఏళ్ల మధ్య ఉంటుంది. రోజూ ఆఫీసుకు వెళ్లి ఒత్తిడితో కూడిన జీవితాన్ని గడపాలని ఎవరు కోరుకుంటారు? … Read more

error: Content is protected !!