గూగుల్ పేతో తక్షణమే రూ.1 లక్ష లోన్

Instant loan of Rs 1 lakh with Google Pay

అర్జెంట్ గా డబ్బు అవసరమైతే ఏం చేస్తాం.. స్నేహితులు, బ్యాంకులు లేదా ఫైనాన్షియర్ వద్దకు వెళతాం. కానీ అందరి చేతిలో మొబైల్ ఉంది. దీని ద్వారా కూడా తక్షణమే డబ్బును పొందవచ్చని మీకు తెలుసా.. మొబైల్ ద్వారా రుణం పొందే మార్గం మీకు ఉంది. ఆ పద్ధతి ఏమిటో, రూ. 1 లక్ష వరకు తక్షణ రుణం ఎలా పొందవచ్చో తెలుసుకుందాం.. గూగుల్ పే(Google Pay)తో లోన్  అవును గూగుల్ పేతో కూడా రుణం (లోన్)ను పొందవచ్చు. రూ. … Read more

error: Content is protected !!