ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ గురించి తెలియదా..

భవిష్యత్ అనిశ్చితులు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నాయా? రాబోయే ప్రతి సమస్యకు ‘అత్యవసర నిధి’ పరిష్కారం! జీవితంలో కొన్నిసార్లు మంచి మరియు కొన్నిసార్లు చెడు సమయాలు సంభవిస్తాయి. ఇది ఎవరూ తప్పించుకోలేని క్రమం. అవును, సరైన సన్నాహాలు మరియు మంచి ప్రణాళిక ఉంటే, అప్పుడు సమస్యలను ఖచ్చితంగా తగ్గించవచ్చు. ముఖ్యంగా ఆర్థిక పరంగా సమస్యలను సులభంగా తగ్గించుకునే అవకాశం ఉంది. దీని కోసం మీకు సరైన ప్రణాళిక అవసరం మరియు ఈ దిశలో మొదటి అడుగు అత్యవసర నిధి. అత్యవసర నిధి ఎందుకు.. ఎమర్జెన్సీ … Read more

error: Content is protected !!