కోటీశ్వరులు కావాలంటే ఈ తప్పు చేయొద్దు..

చిన్న వయస్సులోనే పెట్టుబడి పెట్టడం ప్రారంభించండి  ఏదైనా పనిని ప్రారంభించే ముందు వాయిదా వేసే అలవాటు చాలా మందికి ఉంటుంది. పనులు ప్రారంభించాల్సిన అవసరం ఉందని వారు అంగీకరిస్తున్నారు, కానీ ఆరు నెలలు లేదా ఏడాది తర్వాత ప్రారంభమవుతుందని వారు భావిస్తున్నారు. ఆర్థిక ప్రణాళికలో ఈ అలవాటు కొనసాగితే, అది మీకు చాలా ఖర్చు అవుతుంది. ఈ రోజు మీరు మీ జీవితంలో అనేక లక్ష్యాలను సాధించడంలో విఫలం కావచ్చు. కానీ వృద్ధాప్యంలో మనల్ని ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉంది. మీరు చిన్న … Read more

error: Content is protected !!