పిల్లలు కూడా పన్ను కట్టాల్సిందే..

ఏదైనా ఇతర సోషల్ మీడియా నుండి డబ్బు సంపాదిస్తున్నారా.. వారు పన్ను చెల్లించాల్సిందే.. ఇప్పుడు యువకులే కాదు పిల్లల నుంచి వృద్ధుల వరకు అందరూ ఇంట్లో కూర్చొని లక్షల రూపాయలు సంపాదిస్తున్నారు. డబ్బు సంపాదించాలంటే ఉద్యోగం అవసరం లేని కాలం వచ్చింది. చిన్న వయసు పిల్లలు ఇంట్లో కూర్చొని సంపాదిస్తున్నారు. తాజాగా కౌన్ బనేగా కరోడ్ పతి అనే పాపులర్ షోలో మాయ అనే కుర్రాడు కోటి రూపాయల బహుమతిని గెలుచుకున్నాడు. ఇంత డబ్బు సంపాదిస్తే పిల్లవాడు … Read more

error: Content is protected !!