ఈ స్టాక్స్ కొన్నాక.. హెచ్చుతగ్గులను చూడకండి..

three shares emami eicher motors escort

దీర్ఘకాలంలో స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులతో ఉత్తమ రాబడిని పొందండి స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడితో మంచి లాభాలను పొందాలంటే, దీర్ఘకాలం వేచిచూడాలి. ఒక స్టాక్ కొన్నాక పెరుగుతున్నా, తగ్గుతున్నా మనం చలించకుండా ఓపికతో ఉండాలి. అప్పుడే మనం అనుకున్న అధిక రాబడిని సొంతం చేసుకోవచ్చు. అయితే ఇది ఉత్తమ స్టాక్ లను కొనుగోలు చేస్తేనే సుమా.. ఫండమెంటల్ గా సరిగ్గా లేని స్టాక్స్ కొంటే దీర్ఘకాలంలో నష్టపోవాల్సి వస్తుంది. అందుకే ఒక స్టాక్ కొన్నాక మూడు నెలలకోసారి సమీక్షించుకోవాలి. … Read more

error: Content is protected !!