ఈ పోస్టాఫీస్ జీవిత బీమాతో 50 లక్షల వరకు హామీ

జీవిత బీమా పేరుతో ముందుగా ఎల్‌ఐసిని చూస్తాం.. కానీ పోస్టాఫీసులో కూడా జీవిత బీమా సౌకర్యం ఉందని మీకు తెలుసా? జీవిత బీమా అంటే మనకు ముందుగా గుర్తుకు వచ్చేది ఎల్‌ఐసి పేరే.. కానీ ఫోస్ట్ ఆఫీసులో కూడా జీవిత బీమా సౌకర్యం అందుబాటులో ఉందని మీకు తెలుసా? ఇది చాలా పాత జీవిత బీమా పథకం అయినప్పటికీ చాలా మందికి దీని గురించి తెలియదు. ఈ పథకాన్ని పోస్టల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ – Postal Life … Read more

error: Content is protected !!