మ్యూచువల్ ఫండ్ పై లోన్..

మ్యూచువల్ ఫండ్ కట్టేవారు, లేదా సిప్ విదానం కొనసాగించేవారు క్లిష్ట పరిస్థితులు లేదా రుణం అవసరం ఉంటే ఏం చేస్తారు. ఈ ఫండ్ ను ఆపేద్దాం అని అనుకుంటారు. దాని ద్వారా డబ్బును సమకూర్చుకోవాలని భావిస్తారు. కానీ మనకు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ యూనిట్ల ద్వారా రుణం పొందవచ్చని, ఫండ్ కు ఎలాంటి నిలుపుదల లేకుండా చేసుకోవచ్చని తెలుసా, అంటే తెలియని వారు ఉన్నారు. ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్ నుండి డబ్బును ఉపసంహరించుకునే బదులు లేదా సిప్ (సిస్టమెటిక్ … Read more

error: Content is protected !!