అప్పుల ఊబిలో చిక్కుకున్నారా..

అయితే, మీరు ఆ భారం నుంచి బయటపడేందుకు ఈ పనులు చేయండి.. అవసరానికి అప్పు చేస్తాం.. అది తీరిస్తే ఒకే.. లేదంటే అది మనకు ఒక గుదిబండలా మారుతుంది. ఆ అప్పును వదిలించుకునేంత వరకు మనకదో పీడకలలా అలా ఉండిపోతుంది. రుణం చిన్నదైనా, పెద్దదైనా వదిలించుకుంటేనే మనకు ప్రశాంతత ఉంటుంది. అప్పుల నుంచి బయటపడటం కష్టమైందే. కొన్నిసార్లు అత్యవసర లేదా ఇతర కారణాల వల్ల మనం ఆర్థిక సంక్షోభంలో కూరుకుపోయే పరిస్థితి వస్తుంది. ఆ తర్వాత క్రెడిట్ … Read more

error: Content is protected !!