నో కాస్ట్ EMI నిజంగా ఉచితం కాదా?

Spread the love

  • కొన్నిసార్లు మీరు ఆలస్య చెల్లింపు పెనాల్టీగా భారీ మొత్తాన్ని చెల్లించాల్సి రావచ్చు
  • కానీ మీరు క్రెడిట్ కార్డ్‌తో పెద్ద మొత్తంలో కొనుగోలు చేసి, గడువు తేదీలోగా చెల్లించడం కష్టంగా అనిపిస్తే, మొత్తం చెల్లింపును EMIగా మార్చడం ఒక పరిష్కారం
  • మీ క్రెడిట్ కార్డ్ EMIకి లింక్ చేయబడిన ఛార్జీలను అర్థం చేసుకోండి

Spread the love

Leave a Comment

error: Content is protected !!